KLS Ugglarps leverantörssidor

Friska och välmående djur är grunden för hela vår verksamhet. Vi är måna om våra leverantörer och det värde som skapas på gården tar vi tillvara.

 

 

 

  

   

KLS Ugglarps AB | Box: 932, 391 29 Kalmar | Tel: 0480-70 70 00 | Org nr 556740-8439 | info@klsugglarps.se