Information för lantbrukare

Förorenade djur

Under den senaste tiden har antalet förorenade nöt ökat och det är mycket viktigt för trovärdigheten i det svenska köttet och för livsmedelssäkerheten att djuren hålls rena. Föroreningen får stora konsekvenser för arbetet i våra anläggningar och kan medföra kraftigt nersatt värde på livsmedlet och i vissa fall att delar kasseras.

Prisavdrag vid förorening: Kronor per styck, Kategori 1: Måttligt förorenade djur 600. Kategori 2: Kraftigt förorenade djur 1 000. Kategori 3: Mycket kraftigt förorenade djur 2 000.