Blanketter

Allmänna villkor för återtag hos KLS Ugglarps ABÅtertag ska anmälas när djuret slaktanmäls och återtag ska lämnas tillsammans med övriga slaktdjur. Bestämmelser från Jordbruksverket kräver att mottagaren har en godkänd styckningsanläggning vid återtag av boskap. Vid återtag av helfall ska djuret ha det gröna återtagsmärket i örat och en ifylld beställningssedel som skickas in tillsammans med djuret. Om djuren är omärkta då de kommer till slakteriet sorteras de inte. Det är endast kombimärken fästa i örat som gäller.

All betalning av slakt och eventuell styckning skall göras av leverantören som levererar djuren till anläggningen. Extra transportkostnader kan tillkomma.

Återtag

Vid hämtning av slaktat helfall får bruten kylkedja ej förekomma. För att få återtag utlämnad från slakteriet behövs det ett certifikat, (högst 30 månader gammalt) som beskriver vad aktuell anläggning eller verksamhet är godkänd för. Transport skall ske med kylbil som är godkänd för transport av livsmedel. Kylbilen skall kunna dockas på ett säkert sätt vid KLS Ugglarps utlastningsport och kräver då att kylbilens lägsta höjd är 3 meter. Undnatag från detta kan ske först efter överenskommelse.

Styckning av återtag kan endast utföras på nötdjur i Hörby och Dalsjöfors (dock ej malt kött). Om återtaget ska styckas ska det framgå tydligt i skrift i samband med leverans av djuret/djuren.

Leverantören ansvarar för att hämta ut återtag av kött i god tid. 

Utlämningstider för återtag

Kalmar
Måndag till fredag mellan klockan 9.00–14.00

Hörby
Måndag till fredag mellan klockan 10.00–14.00

Dalsjöfors
Måndag till fredag mellan klockan 10.00–14.00

Prislista för återtag av djur hos KLS Ugglarps AB

Storboskap  

Slakt

Styckning (Hörby, Dalsjöfors)

8,00 kr/kg

8,00 kr/kg

Kalv (Hörby, Dalsjöfors)  

Slakt

Styckning

10,00 kr/kg

10,00 kr/kg

Gris (Kalmar, Dalsjöfors)  

Slakt

Styckning

8,00 kr/kg

8,00 kr/kg

Lamm (Hörby, Kalmar)  

Slakt

18,00 kr/kg
Återtag av lammskinn  

Grundavgift

Hanteringskostad

Fraktkostnad till Tranås

60 kr/leverans+ 20 kr/skinn

20 kr/skinn

10 kr/skinn

 

Återtag av lammskinn

Vid återtag av skinn ska lammet ha det röda återtagsmärket i örat och en ifylld beställningssedel som skickas in tillsammans med djuret. Det röda återtagsmärket har förtryckt leverantörsmärke. Om djuren är omärkta då de kommer till slakteriet sorteras de inte, endast kombimärken fästa i örat gäller.

Återtagsmärken lamm beställs med blankett via KLS Ugglarps. Beställningen måste vara slakteriet tillhanda senast två veckor innan beräknad leverans för att Stallmästaren ska hinna få och skicka beställningen. För beställning kontakta Anna, annne@klsugglarps.se.

 

Monica Danielsson
0480–70 70 36
MODA@klsugglarps.se
Anna Nesta
0480–70 70 23
ANNNE@klsugglarps.se