Smågrisförmedling
Förmedlingen livdjur är en service till KLS Ugglaps leverantörer. För att få en bra prognos är det viktigt att förmedlingen har vetskap om när leveranser skall ske. Förmedlingen vill därför ha in anmälningsplaner och beställningsplaner för att kunna göra en tillförlitlig prognos för året. Definitivanmälan och beställning av smågrisar skall ske senast tisdag veckan innan önskad leverans. En stoppavgift uttages med 300 kr per leveransvecka.

Smågriskontrakt
För att leverera smågrisar på KLS Ugglarps förmedling krävs att ett leveransavtal för smågris är tecknat samt ett giltigt grundcertifikat.

Reklamationer
Vid reklamation är säljaren ersättningsskyldig. Denne har möjlighet att hämta hem djuret/djuren. Transportkostnaden betalas då av säljaren.

Förmedlingsgrisar med bråck, minde än en knytnäve (bedöms av transportör), körs mot ett avdrag på 300 kronor för både säljare och köpare. Detta dokumenteras av transportören på transportsedeln. Navelbråck som är större än en tennisboll förmedlas ej.

Reklamationsorsak Kontakta KLS Ugglarps inom Eventuell ersättning
Transportskada Omgående, skall dokumenteras på transportsedel Beroende på skada
Bråckgris (bråck större  än en tennisboll förmedlas  ej) Omgående, skall dokumenteras på transportsedel 300 kr
Smågris under 23 kg Omgående, skall dokumenteras på transportsedel och godkännas av köpare och säljare 300 kr