Den nya EU-förordningen (GDPR) om datalagring har trätt i kraft vi vill därför informera om att KLS Ugglarps AB behandlar och lagrar de personuppgifter som du lämnar vid slakt som ett led i vår verksamhet för ändamålen slaktanmälan, avräkning, statistik, information och för uppföljning. Vi lämnar uppgifter vidare till myndigheter och vissa branschorganisationer för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Kontakta KLS Ugglarps AB om du vill ha mer information om de personuppgifter som vi behandlar.