Rådgivning

Vi kan erbjuda dig rådgivning, produktionsuppföljning, produktionsplanering, utbildningar med externa och interna föreläsare, studiebesök, mm.

Produktionsuppföljning och produktionsplanering
Produktionsuppföljning är ett viktigt hjälpmedel för både sugg-, slakt- och satellitbesättningar. En väl fungerande produktionsuppföljning hjälper dig som producent att förbättra produktionen och öka lönsamheten. Vi hjälper dig med att upprätta planeringsschema och planeringen vid t.ex. externintegration. Använd oss gärna som bollplank om du funderar på att lägga om ditt system eller kanske förändra ditt stallutnyttjande.

Vi kan även erbjuda en suggjournal för en kostnad av 100 kronor.

Grisrådgivningen
KLS Ugglarps
Box 932
391 29 Kalmar