För att ta tillvara på så stor del av djuret som möjligt ser vi ständigt till att hitta nya marknader för våra produkter. I första hand producerar vi livsmedel, därefter använder vi restprodukterna till att göra djurmat och råvara för tillverkning av energi i form av biogas. Slutligen används restprodukterna efter biogastillverkningen som gödning.

Styckningsscheman nöt och gris: