KLS Ugglarps har en mycket framgångsrik resa i bagaget. Vi har på bara en handfull år gått från att i huvudsak vara en slakt- och stycknings- anläggning till att bli en helhetsleverantör för våra kunder.

Vår stora framgångsfaktor har varit vår grundfilosofi: Vi vill förstå våra kunder och våra leverantörer, och däremellan ska vi vara effektiva. Goda och långsiktiga affärsrelationer med våra kunder och med våra leverantörer är för oss A och O. Genom ömsesidigt förtroende och ett gott samarbete skapar vi tillsammans värde i hela värdekedjan, från djur till slutprodukt.

För oss på KLS Ugglarps är det viktigt att våra leverantörer delar vår syn på hög kvalitet, är genuina och vill utvecklas tillsammans med oss. Därför lägger vi mycket tid och omsorg på långsiktiga relationer med nöt-, gris och lammproducenter i hela Sverige. Våra inköpare är kunniga på området och känner till vår egen produktionskedja. Dessutom har vi en personlig och nära kontakt med gårdarna vi samarbetar med. Även om vi samarbetar med många bönder runt om i landet besöker vi dem regelbundet. Den nära kommunikationen mellan oss och våra leverantörer skapar en förståelse och en insikt som alla tjänar på.

KLS Ugglarps har som ambition att med våra kunder och leverantörer utveckla marknaden, och tillsammans med dem går vi en mycket spännande framtid till mötes! 

DITT REGIONALA KÖTT - VÅR LEVANDE LANDSBYGD
Närproducerat kött blir allt mer populärt och gårdsförsäljning,köttbutiker och lokala leverantörer efterfrågas i allt större utsträckning. Det tycker vi på KLS Ugglarps är bra då det innebär att efterfrågan på kvalitetskött ökar och i och med det även efterfrågan på svenskt kött. För att möta dessa behov har vi tillsammans med våra kunder utvecklat ett antal regionala koncept.

* KRAV
Vi har ett stort antal KRAV-podukter som både säljs till butik och offentlig verksamhet. Sörmlandskött är ett exempel som kommer från KRAV-producenter i Sörmland. Vi samarbetar även med KC-Ranch i Revingehed som producerar KRAV-godkänt naturbeteskött.

* FRILANDSGRISEN
Frilandsgrisen är ett av våra koncept som innebär att griskultingarna föds och lever fritt utomhus.

* EKOLOGISKT KÖTT
Vi utvecklar kontinuerligt vårt ekologiska sortiment. I dagsläget har vi ett fåtal ekologiska produkter men framöver kommer sortimentet att utökas.

* REDIG MAT FRÅN TRAKTEN
Ett av våra regionala varumärken heter Smålandskött och under varumärket säljs endast kött som är fött, uppfött och slaktat i Småland. Smålandskött ingår i ICA Maxi och LRFs koncept som heter “Redig mat från trakten”. Samarbetet grundar sig i en gemensam vilja att göra det enklare för kunden att hitta svenska närproducerade varor i butikerna.