KLS Ugglarps har en mycket framgångsrik resa i bagaget. Vi har på bara en handfull år gått från att i huvudsak vara en slakt- och styckningsanläggning till att bli en helhetsleverantör för alla våra kunder.

Vår stora framgångsfaktor har varit vår grundfilosofi: Vi vill förstå våra kunder och våra leverantörer, och däremellan ska vi vara effektiva. Goda och långsiktiga affärsrelationer med våra kunder och med våra leverantörer är för oss A och O. Genom ömsesidigt förtroende och ett gott samarbete skapar vi tillsammans värde i hela värdekedjan, från djur till slutprodukt.

För oss på KLS Ugglarps är det viktigt att våra leverantörer delar vår syn på hög kvalitet, är genuina och vill utvecklas tillsammans med oss. Därför lägger vi mycket tid och omsorg på långsiktiga relationer med nöt-, gris och lammproducenter i hela Sverige. Våra inköpare är kunniga på området och känner till vår egen produktionskedja. Dessutom har vi en personlig och nära kontakt med gårdarna vi samarbetar med. Även om vi samarbetar med många bönder runt om i landet besöker vi dem regelbundet. Den nära kommunikationen mellan oss och våra leverantörer skapar en förståelse och en insikt som alla tjänar på.

KLS Ugglarps har som ambition att med våra kunder och leverantörer utveckla marknaden, och tillsammans med dem går vi en mycket spännande framtid till mötes!