Stefan Mattsson
Administrativt stöd & SAP
0480–70 70 37
SMAT@klsugglarps.se
Patricia Dahlberg
Transportplanering
0480–70 70 47
PABJ@klsugglarps.se
Monica Danielsson
Avräkning för nöt
0480–70 70 36
MODA@klsugglarps.se
Anna Nesta
Avräkning för gris
0480–70 70 23
ANNNE@klsugglarps.se
Magnus Fagefors
Ansvarig administration, tillförseltransporter & logistikansvarig
0107-222336, 0737-54 11 86
MAGFA@dalsjoforskott.se