Brian Pedersen
VP Produktion Kalmar
0045-40 32 00 57
BP@klsugglarps.se
Magnus Larsson
VP Platschef Dalsjöfors
0708-249 375
MAGLA@dalsjoforskott.se
Marlies Gumpert
Platschef Hörby
0703-26 83 81
MARGU@dalsjoforskott.se
Christer Nilsson
Platschef Ugglarp
0733-55 53 92
CHNI@klsugglarps.se
Ted Stenshed
Kvalitet- och miljöchef (tf)
0706-53 17 05
TEDST@klsugglarps.se
Johanna Karlsson
Kvalitets- och miljöansvarig Kalmar
0708-35 72 04
JOKA@klsugglarps.se
Josefin Jönsson
Kvalitets- och miljöansvarig Hörby och Ugglarp
0765-46 00 07
JOSE@klsugglarps.se
Helena Bråtner
Kvalitets- och miljöansvarig Dalsjöfors
0707-76 68 49
HELBR@dalsjoforskott.se