Möt våra producenter

För oss på KLS Ugglarps är den långsiktiga och nära relationen med lantbrukaren oerhört värdefull. Tillsammans skapar vi en lönsam, effektiv och hållbar värdekedja. Här får ni möjlighet att läsa mer om några av våra leverantörer. Klicka gärna på namnen till vänster.