I sju generationer har Amunds gård varit inom familjen Granefelt och idag driver Joakim gården tillsammans med hans bror Lars. Joakim har även två söner som kan komma att bli den åttonde generationen på gården, vilket Joakim är mycket glad för.

I dagsläget har de 300 suggor integrerat och levererar cirka 7000 slaktgrisar om året till KLS Ugglarps. De har även 100 stutar och 350 hektar skogsmark.

Joakim ser på produktionskedjan som ett kretslopp. Han förklarar att de själv odlar spannmål som blir till foder till djuren sedan växer grisarna upp i en bra miljö och deras restavfall blir till biogas och gödning på åkrarna. Det är helt enkelt en säker, trygg och hållbar värdekedja med fokus på god djuromsorg.