På Holmsbergs gård utanför Kalmar driver Mats och Cecilia Olsson en integrerad besättning med 1300 suggor. Utöver det har de ett 30-tal ponnyer och travhästar, och åkermark och skog.

Det märks tydligt att paret har ett stort engagemang och är mycket stolta över sin produktion. De arbetar hårt för att vara en god arbetsgivare som skapar en bra miljö för både människor, djur och natur. På gården odlar de egen spannmål som sedan används som foder till djuren. På Holmsbergs gård tar man helt enkelt ansvar för hela produktionskedjan. De har dessutom nära till slakteriet i Kalmar, vilket innebär korta transportsträckor som är bra för djurens välmående.