Mikael och Eva Larsson var först ut i Sverige med frilandsgrisar. I samarbete med KLS Ugglarps och Ica har de gått från konventionell grisuppfödning till Frilandsgris.

När Mikael och Eva tog över gården från Evas föräldrar bytte de ut korna och satsade på grisar. 

– Jag är alldeles för morgontrött för att ha kor, skrattar Eva. Hon hade tidigare provat att jobba med grisar och trivdes med det. Sedan 1988 har de haft konventionell grisuppfödning med den skillnaden att de valt familjeboxar så djuren har varit lite friare. Sinsuggorna fick också ta över en del av kornas betesmarker.

För ett par år sedan kontaktade ICA och KLS Ugglarps varandra för att utforska möjligheten att lansera Frilandsgrisen i Sverige. I Danmark är den ett etablerat koncept som hamnar mitt emellan konventionell och ekologisk grisuppfödning. KLS Ugglarps val föll på familjen Larssons gård utanför Nävlinge.

– Jag blev jätteglad för erbjudandet och hela familjen var positiv. Någonting behövde göras på gården – detta gav oss en chans att inte vara så jättestora utan istället nischa in oss och faktiskt tjäna pengar. Nu kan vi till och med anställa en person på heltid. Tidigare hade vi bara släkt och vänner som hjälpte till, säger Eva.

52 HYDDOR FÖR UTEGRISNING
Familjen åkte över till Danmark för att se vilka erfarenheter de hade i grannlandet och hade även mycket kontakt med gårdar med ekologisk produktion samt med Hushållningssällskapet.

– För att få ställa om har vi investerat och byggt om. Satsningen innebär att vi har investerat i 52 stycken nya hyddor för utegrisning. Det innebär också att befintliga stallar kompletterats med rastgårdar för tillväxtgrisar och slaktgrisar.

STOR MANUELL ARBETSINSATS
– Den största skillnaden i produktionen är den stora arbetsinsats som krävs jämfört med konventionell grisuppfödning, nästan den dubbla. Foder och strö ges manuellt och det är också svårare att få tag i smågrisarna då suggan är mer beskyddande. Är inte grisarna ute så måste man in med huvudet i varje hydda för att inspektera. Men familjen Larsson är säkra på sitt val:

– Vi känner att vi har hittat vår nisch trots att vi under vinterhalvåret måste gå ut med pannlampa och jobba och många av våra kollegor tycker att vi är knäppa. När det har regnat, snöat och blåst har jag faktiskt ibland vaknat på natten och undrat hur grisarna har det. Så kommer man ut och så har de det hur bra som helst, avslutar Mikael.

Text och foto: Åsa Hansdotter