På gården Solslätt i skånska Åstorp lyser engagemanget starkt! Där driver Sven-Olov och Marianne Axelsson, tillsammans med sina två anställda Gitte och Adrian, en helintegrerad grisproduktion med stort fokus på god djuromsorg och hållbar produktion.

När Sven-Olov och Marianne träffades tog de ett gemensamt beslut att satsa på lantbruket, vilket de idag är mycket glada för. År 1985 köpte de gården som då bestod av 35 hektar och 30 suggor. Men snabbt insåg paret att de ville utöka sin grisproduktion och valde därför att fördubbla besättningen till 60 suggor.

År 1995 kom nästa stora förändring, då valde Sven-Olov och Marianne att bygga ut ytterligare för att möjliggöra en helintegrerad besättning som de än idag driver med stor framgång. Sven-Olov arbetar heltid på gården, medan Marianne arbetar som förskolelärare på 60 % och resterande tid sköter hon de ekonomiska delarna av lantbruket. Tillsammans sina två anställda utgör de ett bra team som alltid sätter djurens välmående först. Idag har de 178 suggor och 196 hektar åkermark där de odlar kvalitetsvete och spannmål som de sedan torkar, maler och ger som foder till grisarna.

- Då vi har en helintegrerad besättning och själv odlar spannmålet till grisarna kan vi säkerställa att alla delar i verksamheten håller högsta kvalitet. Det känns tryggt att kunna följa grisarnas utveckling och välmående. Att slakteriet dessutom är beläget i regionen är en stor fördel då det möjliggör korta transporter, säger Sven-Olov.

Konceptet kött från Skånska Gårdar är något som både Marianne och Sven-Olov tror starkt på.

- En levande skånsk landsbygd vill vi även i fortsättningen ha och därför känns det extra roligt att få vara med och främja det skånska lantbruket genom att producera kött till varumärket Skånska Gårdar, avslutar Marianne med ett stort leende.