Tommy och Ann-Mari på Tjursåker gård

Ann-Mari och Tommy Svanström på Tjursåker gård cirka fem kilometer norr om Enköping, uppskattar att kunna leverera sina köttdjur lokalt med korta transporter.

– Det är livskvalitet att sätta sig hos korna och kalvarna en stund, det är bättre än att vara på Sergels torg, säger Tommy Svanström glatt, när vi står framför de vilande korna i ligghallen på Tjursåker gård. 

Visst är det något rogivande över 60 kor och deras kalvar i halmen på en djupströbädd. Plötsligt galopperar en liten kalv genom hela ligghallen men inget annat djur reagerar. Inte bryr de sig om besökarna heller. De flesta står eller ligger och idisslar lugnt och stilla.

KALVAR INNE
Korna kalvar i februari–mars, någon enstaka eftersläntrare i början av april.

- I kalvningstider är jag ute hos dem minst en gång per natt för att se till att allt går lugnt till, förklarar Tommy. De nykalvade korna går tillsammans i ungefär en vecka i kalvningsavdelningen. Den är ett ombyggt stall från en tid då familjen Svanström hyrde ut stallplatser. Utfodringen sker utomhus och djuren kan hela tiden röra sig mellan ligghall och utfodringsplats. Fodret utgörs av fri tillgång på ensilage, något lite hö samt mineralfoder. Alltså i stort sett bara gräs. Därför växer djuren långsamt och slaktas vid 20–24 månaders ålder. Några kvigor säljs som livdjur. I maj släpps dikorna ut på bete och kalvarna går kvar hos korna tills det är dags för installning på hösten. Sedan går alla kvigor tillsammans i en grupp medan tjurarna storleksgrupperas i tre grupper.

HEREFORD ÄR BÄST
De flesta djuren är av Herefordras, men här finns också åtta Charolaiskvigor övertagna från en annan besättning. En ny tjur köps vartannat år och senast provades en Simmentaltjur. Men Tommy ska gå tillbaka till Hereford, som han tycker passar bäst till gårdens förutsättningar.

Fram till 1997 bedrev Ann-Mari och Tommy mjölkproduktion och de hade planer på ett nytt mjölkstall med mjölkgrop, men det blev inte så.

– Det var jag som mjölkade, säger Ann-Mari enkelt. I längden blev det för mycket jobb och för stor bundenhet med mjölkproduktionen. Dessutom jobbade både Ann-Mari och Tommy utanför gården.

När mjölkkorna såldes var Tjursåker gård utan djur i ungefär ett och ett halvt år. Sedan kunde inte Tommy hålla sig längre utan köpte fem Herefordkvigor samtidigt som han lovade Ann-Mari att det inte skulle bli fler än fem.

– Det höll tills de kalvade, kommenterar Tommy som också erkänner att det är roligare med köttproduktion än med mjölk.

BRA MED LOKAL SLAKT
Det är Sörby Slakteri & Styck i Sörby som utför själva slakten. Slaktkropparna fraktas sedan till KLS Ugglarps i Kalmar för fortsatt styckning. Tommy Svanström har levererat sina slaktdjur till Sörby Slakteri & Styck i flera år och har goda erfarenheter. 

– Det är ett bra slakteri och en stor fördel att det är lokalt, bara tre milhärifrån, jag är jättenöjd. Det fungerar lika bra med KLS Ugglarps. Enda skillnaden är att det är en transportör som hämtar djuren i stället för Niklas själv. Tommy poängterar att det är viktigt att transportörerna inte har bråttom.

– Man får inte stressa när man handskas med djur. Hans djur är vana vid hantering redan från betessäsongen då de flyttas på kärra mellan betena och lastningsanordningarna på gården är bra.

 

Text och foto: Maria Larsson