30.11.2017

I år kommer vi att sälja ett traditionellt sortiment med kokta, rökta och rimmade julskinkor under vårt regionala sortiment Smålandskött. I det sortimentet ingår även en gårdsskinska från Holmsbergs gård. Under vårt riksvarumärke Dalsjöfors kommer vi att sälja rökta, kokta och rimmade skinkor i kombination med ett traditionellt rimmat julsortiment bestående av rimmad gristunga, nöttunga, nötrulle, rimmad bringa och rimmade revben.