02.01.2017

Här kommer 10 goda skäl till att välja svenskt kött

1. Svenska grisar, nötboskap, får och lamm är uppfödda enligt världens mest omfattande djurskyddslag.


2. Svenska grisar, nötboskap, får och lamm är friska djur. Den svenska djuruppfödningen har EU:s lägsta antibiotikaanvändning.


3. Respekt för djurens behov av naturligt beteende: I Sverige har vi lagstadgat krav på utrymme och djurskötsel över EU-nivå.


4. De svenska grisarna får strö och får behålla sin knorr.


5. De svenska korna, fåren och lammen går på sommarbete.


6. Öppna landskap: Tack var det öppna betade landskapet kan många arter av växter, fåglar och insekter leva.


7. Du bidrar till ett resursklokt användande av hela djuret när du köper charkuterier med svensk köttråvara.


8. Svenskt kött är lokalt producerat. Det bidrar till en levande svensk landsbygd.


9. Genom att köpa svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara är du med och skapar arbetstillfällen i Sverige.


10. Dessutom: Kött ger dig högvärdigt protein, järn, mineraler och vitaminer.