Alla tjänar på djurhållning i världsklass!

12.10.2021

Idag släpps filmen som handlar om något väldigt viktigt, grundläggande och naturligt - nämligen hur djur blir till mat. Branschen har under det senaste året fått stå till svar för ett antal vidriga och fullständigt oacceptabla händelser som skett på svenska slakterier. Och med all rätt ska vi och våra branschkollegor granskas och ställas till svars. Vi ska inte sticka under stolen med att köttkonsumtion och djurvälfärd är ett omdiskuterat ämne inom livsmedelsbranschen och bland konsumenter.

-  Jag är glad att vi inom köttbranschen har tagit fram denna film som nyanserat visar hur svensk djurhållning och livsmedelsproduktion faktiskt fungerar i verkligheten, säger Jonas Tunestål, VD på KLS Ugglarps. Svensk djurhållning och livsmedelsproduktion är bäst i världen. Det ska vi alltid stå upp för och fortsätta stärka. I det svenska samhället har vi gemensamt satt upp regler för hur branschen ska fungera. Statens veterinärer och länsstyrelsens djurskyddsinspektörer tillser att alla parter håller sig till dessa gemensamma spelregler.  Vi ska alltid säkerställa att djuren har det så bra som bara är möjligt, i hela värdekedjan - från jord till bord. Allt annat är oacceptabelt, och ett lagbrott som underminerar vårt eget existensberättigande.

På KLS Ugglarps välkomnar vi en öppen och transparent debatt om hur svensk djurhållning fungerar - hela vägen från de leverantörer och djuruppfödare som vi samarbetar med, till de transportörer vi använder för att hämta och lämna djur, och såklart - hur vi själva bemöter och hanterar djuren under de sista timmarna på produktionsanläggningarna.

Det finns verkligen inget incitament för att inte sträva efter absolut högsta möjliga kvalitet. Först och främst skulle svenska lantbrukare förlora stort på att vanvårda djur, ekonomiskt är förlusterna omedelbara om man lämnar in magra, vanvårdade eller smutsiga djur. Dessutom leder detta till en direkt anmälan från veterinärerna på våra produktionsanläggningar. Sanningen är att alla förlorar på dålig djurhållning.

Våra transportörer har också ett betydligt enklare, säkrare och trevligare jobb om djuren som hämtas och lämnas, är lugna och harmoniska och förflyttas utan onödig stress.

Ett svenskt kvalitetskött är guld värt och ska hanteras varsamt i slutskedet. Det innebär att vi kontinuerligt driver förbättringar i våra produktionsanläggningar och har allt att vinna på lugna djur som får röra sig naturligt, ha kontakt med varandra och slutligen avlivas på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Självklart är de oberoende veterinärerna närvarande och med i varje moment på produktionsanläggningen för att identifiera och uppmärksamma eventuella avvikelser. Men jag skulle säga att vi delar samma vision och jobbar mot samma mål - att skapa bästa möjliga förutsättningar för djuren.

Slutligen skulle jag vilja reflektera över framtiden… hur vill konsumenter att den ska vara? Vilken typ av mat vill vi ha i affärerna? Och vilka medvetna val behöver konsumenter göra redan idag, när de inhandlar middagen, för att vi även fortsättningsvis ska ha en hög svensk köttkvalitet? Jag hoppas att alla som tycker om kött och vill fortsätta njuta av en högkvalitativ produkt - ska välja och kräva svenska produkter i sin lokala matbutik. Tänk på dina val – ät bättre, ät svenskt.

Filmen är 18 minuter lång, och beskriver hur det går till i hela näringskedjan. Jag uppmuntrar verkligen alla att se den – du hittar filmen här