Andelen svenskt kött av den totala köttförbrukningen ökar

19.09.2017

Under det första halvåret i år har andelen svenskt kött av den totala köttförbrukningen ökat enligt Jordbruksverket. Ökningen gäller nötkött, griskött, matfågel och lammkött. Av den totala förbrukningen av griskött är nästan 73 % svenskt och för nötkött är andelen svenskt kött 52 %.

Källa: www.jordbruksverket.se