Anmäl gärna dina KRAV-certifierade djur i god tid

15.03.2017

Idag har vi allt fler leverantörer som är KRAV-certifierade, vilket ger konsumenterna en valmöjlighet som är en styrka för oss som jobbar med svenskt kött. För oss är det en förtroendefråga att vi ser till att köttet slutligen blir en KRAV-produkt när det kommer till oss. Men vi är beroende av jämna leveranser och tidig anmälan för att kunna fylla köttdiskarna med svenskt. Därmed kan du hjälpa till genom att anmäla dina KRAV-djur i god tid samt vara noga med att anmälan stämmer. Stort tack för hjälpen! Bilden: Konceptansvarig inköpare Dennis