Byggnation av ny grisslakt och nytt grisstall i Dalsjöfors

28.02.2017

På KLS Ugglarps känner man i dag en stark tilltro till svenskt kötts kommande utveckling vilket resulterar i en helt ny grisslakt i Dalsjöfors som beräknas stå färdig i slutet av 2017.

Dalsjöfors Kött startades i början av förra seklet – år 1911. Grundaren till slakteriet var lantbrukaren Torsten Larsson som redan på den tiden försåg bygden med svenskt kött av högsta kvalitet. Idag är Magnus Larsson platschef på anläggningen och han utgör den fjärde generationen Larsson. 

 

- KLS Ugglarps har en stark tilltro till svenskt kötts kommande utveckling och för att möta konsumenternas ökade efterfrågan på svenskt kvalitetskött måste vi ständigt utveckla och modernisera vår verksamhet. Framtidstro i kombination med viljan att förbättra både arbetsmiljö och djuromsorg gör att vi väljer att investera i en ny grisslakt i Dalsjöfors, säger Magnus Larsson, platschef i Dalsjöfors. 

MODERNISERING
Byggnationen av den nya grisslakten innefattar ett nytt grisstall, en ny inlastning för gris samt nya slaktlokaler. Modern teknik, i form av automatisk klassning samt automatisk drivning till bedövningen, kommer även att effektivisera och förbättra produktionsflödet. Byggnationen blir därmed ett stort framsteg både när det gäller produktionseffektivitet, arbetsmiljö och djuromsorg.

- Vi arbetar kontinuerligt med att försöka utveckla och förbättra vår verksamhet. Den nya grisslakten kommer att anpassas för att ge grisarna en så stressfri miljö som möjligt. Ett exempel på detta är att den nya drivgången kommer att luta svagt uppåt, då grisar gillar att gå i uppförsbacke, berättar Magnus Larsson.

Vidare menar han att den moderna tekniken kommer att effektivisera och förbättra hela produktionsflödet. Byggnationen av det nya grisstallet beräknas stå klart i slutet av 2017, avslutar Magnus.