City Gross fortsätter stötta bönderna!

13.07.2018

Viktiga åtgärder görs i handeln hos flera av de stora kedjorna. Viktigt att uppmärksamma alla som försöker hjälpa till med att öka andelen svenskt kött.

City Gross skriver:

Värmen och bristen på nederbörd har skapat stora problem för landets bönder. Vi vill hjälpa till på alla sätt som vi kan,... och genomför därför följande:

– Vi skänker all överbliven frukt och grönt till bönderna för att hjälpa till under foderbristen
– Vi ökar marknadsföringen av svenskt kött
– Vi samarbetar med slakterierna för att höja volymerna av svenskt kött
– Vi avslutar alla kampanjer på utländskt kött så snart det är möjligt
– Vi genomför 5-7 kampanjer på svenskt kött varje vecka – flest i landet!
– Vi fortsätter samarbetet med LRF inom den så kallade lamm- och griskronan som innebär att vi betalar en krona extra per inköpt kilo lamm- och griskött. Pengar som går direkt till bönderna och som sedan 2011 blivit totalt 60 miljoner kronor.
– Satsningen på skinpack fortsätter - en förpackning som ökar volymerna och minskar matsvinnet i butikerna och hemmen

Uppmaningen från oss till er, tänk på de svenska bönderna och välja svenskt! Vi hoppas att ni är med oss!