Ny energicentral hos Chark-Produkter i Billesholm

04.07.2017

Under föregående år gick KLS Ugglarps in som ny ägare till Chark-Produkter i Billesholm, som under åren genomgått stora förändringar och moderniseringar. Bland annat har företaget investerat i en ny energicentral som har genererat ökad kapacitet, minskade koldioxidutsläpp och halverad energiförbrukning på anläggningen.

- Efter en noggrann kartläggning och råd från bland annat Söderåsens miljöförbund och Miljöbron vid Lunds universitet kom beslutet om att energicentralen skulle köras på 90 % naturgas och 10 % biogas förklarar Rolf Löfström, kvalitetsansvarig på anläggningen. Vidare berättar Rolf att idéerna och tankarna kring byggnationen av den nya energicentralen har varit igång sedan många år tillbaka och han konstaterar att det var ett omfattande bygge som krävde stort planeringsarbete.

- Byggnationen av den nya energicentralen gick överlag mycket bra och till vår stora glädje gick den att genomföra utan något stopp i den övriga driften, tillägger Krister Svensson som är fabrikschef på anläggningen.

Hållbart och långsiktigt
Historiskt har olja varit det främsta drivmedlet på anläggningen i Billesholm. Den dåvarande energicentralen bestod då av en mycket energikrävande värmepanna och två ångpannor som gick på högvarv. I samband med att pannorna blev utslitna kände medarbetarna på Chark-Produkter att det var dags för ett mer hållbart och miljösmart alternativ.

- Då det finns ett stort engagemang för miljö och hållbarhet inom företaget låg förändringen nära till hands, berättar Krister.

Fördubblad kapacitet och minskade utsläpp
Den nya energicentralen har alltså fördubblat produktionskapaciteten på anläggningen och elförbrukningen har minskat med cirka 15 %. Under byggnationen bytte Chark-Produkter även ut de gamla kompressorerna som genererade tryckluft som används som drivmedel i produktionen. De gamla kompressorerna ersattes med nya energisparande kompressorer som styrs utifrån behov.

- Sammanfattningsvis har vi tack vare den nya energicentralen halverat energiförbrukningen och i samband med att vi bytte ut eldningsolja mot naturgas har koldioxidutsläppen (CO2) minskat med 271 ton per år, avslutar Rolf med stolthet i rösten.