FOKUSTRÄFFAR FÖR LAMMPRODUCENTER

28.10.2016

Vi vill öka lammproduktionen i Sverige - vill du vara med? Under hösten 2016 anordnar Gård & Djurhälsan 5 fokusträffar på olika platser i landet inom tema avel och fertilitet.

Datum, plats och tid för våra fokusträffar:

8/11 Varberg kl 13-17 Algustorp, Gödestad/Grimetons bygdegård
9/11 Visseltofta kl 13-17 Gräsljunga gård,/Visseltofta hembygdsgård
15/11 Skövde kl 13-17 Skövde, Dalstorp/Knistad herrgård
16/11 Eskilstuna kl 13-17 Eskilstuna, Ekeby gård /Studiefrämjandet
22/11 Lärbro kl 13-17 Lärbro, Nors gård /Seminarium på gården

Program på respektive fokusträff:

Gårdsbesök
hos erfaren lammproducent som presenterar sin produktion.
Presentation av gårdens avelsstrategi, nyckeltal, management,
byggnader och framtidsplaner.

Seminarium
• Avelsarbete i praktiken
• Avel utifrån gårdens förutsättningar
• Friskt avelsmaterial

Har du frågor angående programmet?
Kontakta projektledare Titti Strömne tel 070-589 32 33 eller titti@gladafaret.se

Anmälan
Länk till anmälan: Fokusträffar för lammproducenter
Eller via: http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/far/kurser/

Frågor angående anmälan:
Maria Melin
Telefon 018-68 28 91
maria.melin@gardochdjurhalsan.se

Anmälan görs senast 1 vecka före respektive fokusträff.
Kostnad: 500 kr exkl moms, faktureras i efterhand.

Varmt välkommen!

Mer information om träffarna finns här.