23.05.2018

En ny EU-förordning (GDPR) om datalagring träder i kraft 25/5. Vi vill därför informera om att KLS Ugglarps behandlar och lagrar de personuppgifter som du lämnar vid slakt för ändamålen slaktanmälan, avräkning, statistik, information och för uppföljning. Vi lämnar uppgifter vidare till myndigheter och vissa branschorganisationer för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter.