Hur påverkar torkan oss och våra leverantörer?

Vädret är inte så skönt som det ser ut!

Det har nu visat sig att regnet skulle utebli under lång tid under våren och försommaren, vädret är alltid en stor faktor som utmanar lantbruket, men just nu är det mycket problematiskt då effekterna av torkan på de flesta håll är mycket svåra att kompensera för. Den rådande torkan påverkar starkt tillgången av foder på betesmarkerna och det får direkta konsekvenser för lantbruket som tvingas stödutfodra med vinterfoder för att förhindra att djurens välmående påverkas. Torkan medför också att vallen som skulle bli vinterfoder inte växer och att vinterfoder därmed kommer saknas i varierande omfattning. Vi på KLS Ugglarps känner mycket starkt med de lantbrukare som är oroliga för djuren och för sina grödor i denna situation. Vår roll i detta är att arbeta med all kraft för att sälja mer svenskt kött och därmed hålla uppe produktionen, men det är också att finnas där för våra leverantörer och hjälpa dem att prioritera och resonera för att hitta bästa möjliga lösningar.

Som köttföretag måste vi bedriva all verksamhet med marknaden och efterfrågan som grund, det som slaktas måste kunna avsättas på marknaden. I allt väsentligt bedrivs fortfarande verksamheten med normal hantering och ännu sker inga hämtningar med torkan som direkt anledning. Men vi på KLS Ugglarps följer utvecklingen dag för dag och vecka för vecka och vi har även en grundberedskap för att öka våra gårdsbesök för att i en eventuell förlängning kunna prioritera hämtningar som blir omedelbart akuta. Vädret framöver vet vi mycket lite om så låt fokus fortsatt ligga på aktivt samarbete mellan gårdarna och en hjälpsamhet för att hitta lösningar på foderbristen. Slakt måste vara den absolut sista åtgärden, att kraftigt öka slakten utan en balans i efterfrågan får långtgående konsekvenser med negativ påverkan för hela värdekedjan och även självförsörjningen i landet under mycket lång tid framöver.

Vi är många aktörer som på olika sätt är verksamma i lantbrukssektorn och nu behövs all möjlig samverkan för att underlätta i den rådande situationen. Lantbrukssektorn är stor och här får vi alla hjälpas åt. Fortsatt torka och därmed bristande tillgång på foder kan tvinga fram olika åtgärder. Men än finns det trädor som inte är slagna och marker som inte är betade och ett normalt år hackas det mycket halm som man i år istället kan pressas till strömedel och foder. Det är en mycket påfrestande situation för många lantbrukare, men om alla gör sina resurser och möjligheter tillgängliga för de som behöver det som mest, så kommer vi långt tillsammans.

2018-07-04

Paul Robertson Inköpschef

KLS Ugglarps AB

Tel 0705-242 702