Information om misstänkt salmonella på anläggningen i Kalmar

Vid ordinarie provtagning av tärnat kött på KLS Ugglarps anläggning i Kalmar, var ett prov misstänkt salmonella positivt. Fler prover togs då ut på det aktuella partiet och det gjordes en snabbanalys, vilket det även gjordes på det första provet. Det kom då tillbaka negativt medan 2 av de nyligen uttagna proverna var positiva. Prov uttagna tidigare och senare på samma linje var samtliga negativa.

Beslut togs att dra tillbaka tärnat kött med packdatum 25082017 och bäst före datum 06092017 som tärnades i det aktuella tidsspannet. Det gjordes med god marginal åt båda håll, trots att det fanns negativa prover på dessa partier. KLS Ugglarps tog också beslutet att av säkerhetsskäl dra tillbaka all nöt 2a och nöt 3a från det aktuella datumet trots att proverna var negativa. Alla drabbade kunder har blivit informerade och de har vidtagit nödvändiga åtgärder.

Efter ytterligare samråd med Livsmedelsverket utökades tillbakadragandet till att även omfatta allt övrigt tärnat kött från den aktuella produktionsdagen inklusive blandfärs och fläskfärs. Inga andra krav på tillbakadragande framfördes från livsmedelsverket.

Anledningen till det positiva provet är troligen att ett djur burit på salmonella och att det har hamnat på slaktkroppen. En omfattande provtagning kommer att genomföras under kommande vecka i samråd med livsmedelsverket.

KLS Ugglarps sätter alltid livsmedelssäkerheten främst, därför har en omfattande tillbakadragning gjorts.