KLS Ugglarps är en del av Fossilfritt Sverige & vi har nu antagit två utmaningar

01.03.2018

KLS Ugglarps är en del av initiativet Fossilfritt Sverige som arbetar tillsammans med företag, organisationer och myndigheter för att göra Sverige fritt från fossila bränslen. Vi har nu antagit två av deras utmaningar.

Tjänstebilsutmaningen

För att anta utmaningen krävs att organisationen enbart kommer att köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar senast från och med år 2020. Det innefattar alltså både de personbilar som används i verksamheten och personbilar som den anställde får använda privat.

Solutmaningen:
Utmaningen innebär att man har målsättning att senast år 2020 ha installerat solceller och producerar egen solel. Genom att visa hur många som satsar och tror på energiformen inspirerar vi fler att följa efter.

Läs gärna mer om initiativet här: http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/