Ansvarsfullt producerad soja i foder

KLS Ugglarps är ett av de 27 svenska matföretagen som är medlemmar i Sojadialogen.

Sojadialogen som är ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer, foderindustri, matproducenter och handelskedjor, syftar till att säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung. Ansvarstagandet omfattar det som respektive företag i sin egen leverantörskedja själv kan påverka. Med certifierad soja menas här såväl fysiskt certifierad soja som köp av sojacertifikat. Båda tillvägagångssätten bidrar till ansvarsfullt producerad soja.

Sojadialogen är ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad soja certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra’s principer och kriterier. Ambitionen är att alla livsmedel från företagen i Sojadialogen ska vara baserad på ansvarsfullt odlad soja.

Det innebär att den sojan som KLS Ugglarps leverantörer använder i foder är certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy), ProTerra’s principer och kriterier eller är KRAV-godkänd.