KLS Ugglarps arbetar för mångfald

06.02.2018

Passion, glädje och kamratskap är tre känslor som Jorge beskriver när han berättar om sitt nya liv i Sverige och sitt yrke som styckare på KLS Ugglarps. Jorge Luis Calderon Marte är född och uppväxt i den Dominikanska Republiken och för ungefär sju månader sedan flyttade han till Sverige för kärlekens skull. På kort tid har mycket förändrats i Jorges liv men trots det lyser ett stort engagemang och en mycket positiv inställning till livet.

När Jorge var bosatt i den Dominikanska Republiken arbetade han som styckare på ett litet slakteri. Men när Jorge berättar om sina erfarenheter inser man att skillnaderna på köttproduktionen där och i Sverige är mycket stora.

- När jag arbetade som styckare i den Dominikanska Republiken använde jag mig främst av machete, några styckningsspecifikationer eller avancerade maskiner var det inte tal om. Vi styckade helt enkelt stora köttstycken som butikerna sedan fick finputsa själv, berättar Jorge.

I sju månader har Jorge nu bott i Sverige och under denna tid har han studerat svenska på Komvux i Hörby. Det var även där han fick ett tips av sin dåvarande SFI-lärare att söka sig till KLS Ugglarps, då han berättat att han tidigare arbetat som styckare i sitt hemland.

- Vår personalstyrka består i dagsläget av människor från många olika länder och då vi lär upp vår personal internt kan vi bli en viktig del i integrationsarbetet. Det viktiga för mig kommer alltid att vara personalens kompetens, inte deras ursprung, säger Jonas Tunestål som är vd på KLS Ugglarps.

Vidare förklarar Jonas att KLS Ugglarps strävar efter att bli en aktiv aktör i integrationsarbetet och därför har företaget kontinuerlig och nära kontakt med både kommunerna och arbetsförmedlingen där anläggningarna är belägna. För några månader sedan blev Jorge antagen till KLS Ugglarps lärlingsutbildning som bland annat Marlies Gumpert, som är platschef på anläggningen i Hörby, arbetar med.

- Lärlingsutbildningen genomförs under en 20 veckors period och förutom yrkeskunskap i slakt och styckning får lärlingarna även kunskap om anatomi, djuromsorg, hygien, säkerhet och livsmedelskvalitet. När utbildningen är genomförd med godkänt resultat erbjuds lärlingarna tre månaders praktik, vilket sedan kan leda till en anställning hos oss på KLS Ugglarps, förklarar Marlies.

- Under de sju år som lärlingsutbildningen har varit igång har 64 % av lärlingarna fått anställning på KLS Ugglarps. Resterande lärlingar har mottagit diplom och fått värdefull kunskap som kan leda till framtida anställningar inom livsmedelsbranschen, berättar Marlies.

En person som är mycket nöjd med utbildningen är Jorge som vid intervjutillfället gav positiv feedback till både utbildningens innehåll och upplägg samt till styckningshandledarna som han haft. Han konstaterade även att han verkligen trivs med yrket som styckare.

- Kombinationen av fysiskt och tekniskt arbete passar mig perfekt och då mina yrkes- och språkkunskaper utvecklas blir arbetet roligare för varje dag som går. Jag är mycket tacksam för möjligheten jag har fått och det är en glädje att gå till jobbet varje dag eftersom jag är omgiven av trevliga kollegor som välkomnar mig med öppna armar, säger Jorge. 

"Arbetsmarknaden ska vara öppen för alla"

- På KLS Ugglarps arbetar vi aktivt för jämställdhet och mångfald. Vi vill ta tillvara på varje individs kvalitéer och möjligheter. För oss är det viktigt att arbetsmarknaden är öppen för alla oavsett bakgrund, kön, härkomst eller förmåga. Vi har nyligen inlett ett samarbete med Samhall för att ge personer med diverse funktionsnedsättningar möjlighet till arbete hos oss på KLS Ugglarps. Vi välkomnar olikheter och för oss är alla människor värdefulla, avslutar Jonas.