15.01.2019

Med ett moderbolag som har tillgång till 136 marknader globalt och 24 slakterier fördelat på fem europeiska länder, är möjligheterna för KLS Ugglarps exportaffärer många. De flesta affärer sker via dotterbolaget ESS-Food som arbetar med trading.

Var hamnar då våra svenska produkter? Vi frågade Mårten Backgården, exportansvarig på KLS Ugglarps:

- Vi exporterar främst till länder i Asien, Europa och Afrika. Efterfrågan skiljer sig dock avsevärt mellan länderna. Till Tyskland säljer vi cirka 200 – 300 ton benprodukter per vecka som sedan används till proteintillverkning som till exempel benmjöl, olja, köttmassa och djurmat.

Till Singapore exporterar vi till exempel grisarnas svansar, vilket är en mycket eftertraktad produkt på deras marknad. Australien och Nya Zeeland är relativt nya exportländer för KLS Ugglarps, men där ser vi stora möjligheter för export av bland annat kotlett, sida och bog, berättar Mårten.

Export håller prisbilden uppe

- Exporten är nödvändig för att vi ska kunna hålla prisbilden uppe och för att vi ska kunna ta tillvara på så stor del av djuret som möjligt. Det beror på att Sverige är en säsongsbetonad marknad och därför är det viktigt att ha flera andra marknader att tillgå i perioder, förklarar Mårten.

Vidare berättar han att i takt med att välfärden i Asien ökar börjar konsumenterna i allt större utsträckning efterfråga premiumprodukter. Därför har KLS Ugglarps exportkunder fått upp ögonen för Sveriges höga djurvälfärd och vårt sortiment anses vara mer exklusivt än övriga länders.

Mårten förklarar också att välfärden i länder som Taiwan har en uppåtgående kurva, vilket gör att konsumenterna numera efterfråga detaljer som entrecote, ryggbiff och oxfilé. Det innebär att vi framöver inte längre endast kan exportera detaljer som är små på vår hemmamarknad, utan nu går det även att få ett bra pris på ädlare detaljer utomlands.

Danish Crown ger möjligheter

- KLS Ugglarps exportverksamhet har varit igång i cirka 10 år, och det är mycket tack vare Danish Crowns stora exportmarknad som dessa affärer har etablerats, berättar Jonas Tunestål, vd på KLS Ugglarps.

Tidigare gick till exempel våra benprodukter till destruktion eftersom de inte efterfrågades i Sverige. Men nu finns det istället en marknad för dem utomlands, vilket både är mer lönsamt och hållbart. Danish Crowns stora internationella nätverk är alltså en enorm styrka som ger oss möjlighet att hitta nya marknader och optimera våra befintliga affärer, förklarar Jonas.

Framtidsutsikter

- Vi ser positivt på framtiden för export. I takt med att länder i Asien får bättre välfärd kommer efterfrågan på produkter producerade med hög kvalitet, god djuromsorg, låg miljöpåverkan och låg antibiotikaanvändning att hålla i sig, vilket är positivt för svenskt kött, avslutar Mårten.