KLS Ugglarps tar stora kliv inom hållbarhetsområdet

18.03.2019

Fossilfri charkuteriproduktion i Skåne, skifte till grön el på samtliga anläggningar och beviljat klimatkliv som möjliggör investeringar för en oljefri produktion på deras största anläggning i Kalmar, är bara några av de framsteg företaget gjort och kommer att göra den närmsta tiden.

- Den första oktober gick vi på Charkprodukter i Billesholm och Malmö över till en biogasdriven produktion. Det i kombination med att vi sedan tidigare endast använder el från förnybar energi på anläggningarna gör att vi nu har en helt fossilfri produktion av charkuterier i Skåne, berättar Daniel Björnsson vd på Charkprodukter.

- Vi på KLS Ugglarps tror starkt på en hållbar produktion med cirkulära kretslopp, och då restavfallet från vår slakt- och styckningsverksamhet går till just biogas är det extra roligt att se hur avfallet kan tas tillvara på och driva produktionsanläggningar som i Malmö och Billesholm, säger KLS Ugglarps vd Jonas Tunestål.

Under året fick KLS Ugglarps även klimatklivet från staten beviljat, vilket innebär att de kan investera i en pelletspanna på deras största anläggning i Kalmar och därmed eliminera oljeanvändningen, vilket innebär en besparing på 300 ton koldioxidutsläpp per år, det blir också en av de sista pusselbitarna för att bli helt fossilfria där med.

Företaget har även antagit två av Fossilfritt Sveriges utmaningar – den ena innebär att de ska installera solceller före 2020 och den andra innebär att de enbart kommer att köpa in elhybrider som tjänstefordon efter 2020.

- Som en av de största aktörerna inom livsmedelsbranschen vill vi tar vårt ansvar. Vi arbetar därför ständigt med att förbättra oss inom miljö- och hållbarhetsområdet både på produktionsnivå, gårdsnivå och globalt. Vi har bara en värld, låt oss tillsammans i värdekedjan göra allt vi kan för att bibehålla den, säger Jonas.