14.07.2016

På vår anläggning i Ugglarp har det under de senaste 20 veckorna pågått en lärlingsutbildning i samarbete med Trelleborgs kommun. Utbildningen har varvat teori med praktisk yrkesträning vilket har gett mycket goda resultat.

Handledare för årets lärlingar har varit Peter Mårtensson som själv började som lärling på slakteriet, endast 15 år gammal. På plats under avslutningen var även Nils Thynell, 88 år, som har varit med och startat upp de allra första lärlingsutbildningarna på Samfood i Malmö. Tillsammans med Peter Mårtensson och Anders Lundbladh, platschef i Ugglarp, bedömde han årets lärlingar i ett praktiskt styckningsprov.

Det är ett mycket positivt utfall och vi vill rikta ett stort grattis till årets fyra lärlingar som samtliga genomförde utbildningen med godkända resultat. De kommer nu att erbjudas fortsatt anställning på KLS Ugglarps och genom en lärlingstrappa påbörjar de sin resa mot att bli fullskaliga styckare.