25.03.2021

Vi på KLS Ugglarps har varit en aktiv part i ett branschgemensamt projekt som heter Lammlyftet.

Inom ramen för projektet har en svensk standard för lammköttskvalitet tagits fram. Målet har varit att belysa hur olika faktorer påverkar lammköttets kvalitet och hur dessa kan förbättras. Ett omfattande utbildningsmaterial har sammanställts, där du kan lära dig mer om hur exempelvis lammets storlek, kroppsform, fettgrupp, ålder vid slakt och tillväxt innan slakt påverkar köttkvaliteten. Kunskapen hjälper dig att vässa din produktion så att du kan leverera lammkött av högre kvalitet och öka lönsamheten i din lammproduktion! Utbildningsmaterialet är webbaserat och öppet för alla som vill ta del av det.

 

Du hittar det via denna länk: https://slu-se.instructure.com/courses/1985

 

Inbjudan till till producentträffar (20/4, 22/4 & 6/5) hittar du här!