03.07.2017

Det Joakim Granefelt och KLS Ugglarps har gemensamt är en stor framtidstro på det regionala. Allt fler konsumenter efterfrågar närproducerat kött av hög kvalitet, och det är något som svenska lantbrukare kan erbjuda, menar både Joakim och Jonas Tunestål, vd på KLS Ugglarps. På gården i Alvesta arbetar Joakim hårt för att djuren ska ha det så bra som möjligt, och utöver det stora intresset för djur och lantbruk ligger även biogasproduktion honom varmt om hjärtat.

I sju generationer har Amundsgård funnits inom familjen Granefelt och historiskt har det alltid varit någon form av djurproduktion på gården. Men när sönerna tog över gården från sin far valde de att främst satsa på grisproduktion. Så småningom köpte de en slaktsvinsanläggning med 1 800 platser och efter några år byggde de även ett nytt suggstall med plats för 300 suggor. Idag har de alltså en helt integrerad besättning och gårdens omfattning har gått från totalt 250 hektar till 600 hektar.

Utöver grisproduktion och växtodling har de även 100 stutar och cirka 350 hektar skogsmark där boskapen kan beta fritt.

- Även om vi främst arbetar med grisproduktion här på Amundsgård så har vi dessutom en stor kärlek till våra nötdjur. De är en viktig del av naturen som bidrar till biologisk mångfald, och för att vi även i framtiden ska få njuta av Smålands unika landskapsbild behövs det betande boskap för att hålla gläntorna öppna, säger Joakim.

Tillsammans med elva andra lantbrukare i området har Joakim varit med och byggt upp Alvesta Biogas som producerar biogas och biogasgödsel.

- Biogas är det fordonsbränsle som ger lägst utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxid. Koldioxidutsläppen per energienhet reduceras med cirka 90 % jämfört med bensin och diesel om biogasen produceras av jordbruksgrödor, berättar Joakim.

Om biogasen dessutom utvinns ur gödsel vilken den gör på Alvesta Biogas ger det dubbel effekt. Det beror på att både utsläppen av metan och fossil koldioxid minskar, och då reduceras utsläppen med hela 180 % per energienhet, förklarar Joakim med stort engagemang.

Joakim Granefelt tycker att det är roligt att konsumenterna i allt större utsträckning börjar efterfråga närproducerade råvaror. Han är därför mycket stolt över att vara en producent till KLS Ugglarps regionala varumärke Smålandskött.

Jonas Tunestål, vd på KLS Ugglarps, håller med Joakim och ser tydligt att den regionala trenden är stark:

- Efterfrågan på regionalt producerat kött är stor och vi ser att konsumenterna önskar råvaror av hög kvalitet som är hållbart producerade. Då dessa kriterier stämmer bra överens med svenskt kött är vi mycket glada för den rådande utvecklingen, säger Jonas.

Smålandskött består endast av kött som kommer från gårdar i Småland, på Öland och i Blekinge. Då KLS Ugglarps slakteri är beläget i Kalmar blir transporterna från gårdarna korta, vilket är unikt idag. Företaget har därmed goda förutsättningar för att kunna erbjuda konsumenterna regionalt, miljövänligt och gott kött.

Smålandskött ingår i konceptet Redig Mat från trakten som är ett samarbete mellan Ica Maxi Sydost och LRF. Tillsammans arbetar de för att göra det enklare för kunderna att hitta just svenska regionalt producerade varor i butik. Deras övergripande mål är att långsiktigt stärka och utveckla både matproducenter och lantbrukare i Småland, på Öland och i Blekinge, för att säkra ett hållbart jordbruk i närområdet.

KLS Ugglarps varumärke Smålandskött har gjort en otrolig resa och försäljningssiffrorna ökar stadigt.

- Vi på KLS Ugglarps har en stor framtidstro på det regionala och förhoppningen är att kunna utveckla fler liknande koncept i andra regioner framöver, avslutar Jonas.