09.11.2017

På mässan var KLS Ugglarps vd Jonas Tunestål på plats och pratade om “Hållbarhet på riktigt”, det vill säga hur du tar vara på hela djuret, minskar svinnet, om nötkött med kvalitet och biologisk mångfald som gynnas av betande djur. Anders Lundbladh, som har gått från styckningslärling till inköpsansvarig på KLS Ugglarps styckade vid scenen och berättade hur man får fram de allra finaste detaljerna på djuret, vilket var mycket uppskattat bland besökarna. På plats var även Maria Forshufvud, vd för Svenskmärkning, som berättade om märket Från Sverige/Kött från Sverige.