Pilotprojekt med SLU & MAX - med fokus på ett mer hållbart svenskt lantbruk

24.04.2018

Tillsammans med MAX, ECOERA, Skånefrö och Skönadal Agri har vi inlett ett unikt pilotprojekt, där klimatet och biokolets potential till att bidra till ett mer hållbart svenskt jordbruk är i fokus.

Biokol till hamburgare

I korthet går projektet ut på att gräva ner biokol i jorden och att utfodra gårdens köttdjur med skörden. Därefter tar hamburgerkedjan vid och slutligen sker en pyrolysprocess där restprodukterna omvandlas till nytt biokol. På detta sätt skapas en kolinlagring och ett klimatpositivt jordbruk på sikt samt en ny affärsmöjlighet för lantbruket. Projektet är ett samarbete mellan 7 studenter på SLU, hamburgerkedjan MAX samt ECOERA, Skånefrö och Skönadal Agri.  

– Inom snar framtid är det rimligt att se biokolet som en grundpelare för att producera klimatsmarta livsmedel. Det är även ett kraftfullt instrument för lantbruket som genom att använda biokol kan minska miljöpåverkan, konstaterar de sju lantmästarstudenterna från SLU Alnarp, i ett pressmeddelande.

Slutet kretslopp

Det finns flera fördelar att öka användningen av biomassa på detta sätt menar studenterna. Förutom klimatnytta genom minskad koldioxidhalt kan biokolet öka markens produktionsförmåga och även minska läckaget av näringsämnen. Slutligen levereras lokal fjärrvärme. Resultatet blir ett cirkulärt flöde av resurser mellan livsmedelsproducenter och konsumenter. 

Läs mer om projeketet här: https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/4/kolsanka-i-jordbruket-genom-biokol---affarsmojligheter/