Pressmeddelande - KLS Ugglarps återkallar vego-artiklar från Ugglarps

05.05.2021

KLS Ugglarps återkallar vego-nuggets och vego-schnitzel av varumärket Ugglarps efter en internkontroll som upptäckte en felberäkning av mängden sulfit i slutprodukten.

Återkallande berör:

Artikel: Vego-nuggets (6952908) & Vego-schnitzel (6952907)

Märke: Ugglarps
Batch: Från och med 10567 till och med 10785
Bäst-före-datum: Från och med 21.04.08 till och med 21.05.31

Tillsatt sulfit/svaveldioxid vid halter över 10mg/kg ska märkas ut på produkten som en allergen för att skydda känsliga personer. På vår innehållsdeklaration framgår inte att produkten innehåller svaveldioxid på grund av en felberäkning har detta lett oss att tro att halterna låg under vad som kräver märkning. Därför återkallar vi produkten från marknaden och skickar ut nya produkter med korrekt märkning.

Vi på KLS Ugglarps beklagar och ser mycket allvarligt på det inträffade. Konsumenter som köpt varorna är välkomna att returnera den till inköpsplatsen alternativt kassera produkten och sedermera erhålla ersättning från KLS Ugglarps konsumentkontakt mot uppvisande av kvitto.

 

Ladda ner pressmeddelandet här.