13.04.2016

Ny grisslakt i Dalsjöfors och optimering av styckningsverksamhet

KLS Ugglarps AB och dotterbolaget Dalsjöfors Kött AB fortsätter att investera i svensk slakteriverksamhet genom att påbörja projektet med en ny grisslakt på anläggningen i Dalsjöfors. Projekteringen innefattar byggnation av ett nytt grisstall, en ny inlastning för gris samt nya slaktlokaler. 

– Vi strävar alltid efter att ha en så god djuromsorg och arbetsmiljö som möjligt på alla våra anläggningar. Det i kombination med att vi har en stark tilltro till svenskt kötts kommande utveckling, gör att vi investerar i en ny grisslakt i Dalsjöfors, säger KLS Ugglarps vd Jonas Tunestål.

Utvecklingskurvan för svenskt kött har pekat uppåt de senaste åren med en ökad efterfrågan på marknaden. Jonas Tunestål är dock noga med att poängtera vikten av fortsatt utvecklingsarbete i branschen:

– Vi får aldrig luta oss tillbaka och vara nöjda. För att säkra en framtida tillgång på svenskt kött måste vi ha lönsamhetsutveckling över tid inom värdekedjans alla led. Det kräver att vi vågar göra långsiktiga investeringar och ständigt arbetar för att genomföra produktions- och försäljningsoptimeringar, som i sin tur möjliggör olika effektiviseringsvinster.

Samtidigt som företagen investerar i en ny grisslakt optimerar de även sin styckningsverksamhet av nötkött.

– För att fortsätta optimera och utveckla vår verksamhet önskar vi flytta produktionsverksamheten från Göteborg, som idag bedrivs i hyrda lokaler, till våra övriga anläggningar. Göteborgs stad har dessutom aviserat att de i framtiden vill bygga bostäder på området, säger Dalsjöfors Kötts vd Magnus Larsson.

Produktionsförflyttningen innebär att ett antal arbetstillfällen försvinner från Göteborgsområdet, men i gengäld tillkommer ett antal nya på företagens övriga anläggningar. De nya arbetstillfällena kommer i första hand att erbjudas de personer som idag arbetar på anläggningen i Göteborg.

Verksamheten i Göteborg förväntas avslutas i månadsskiftet augusti/september 2016.

För mer information kontakta:
Jonas Tunestål, vd KLS Ugglarps AB, tfn: 0733-55 53 89
Magnus Larsson, vd Dalsjöfors Kött AB, tfn: 0708-24 93 75