Rekordstort förtroende för svenskt kött

16.11.2017

Svenska konsumenter har stort förtroende för svenskt kött. Enligt en årlig undersökning från YouGov på uppdrag av organisationen Svenskt kött har förtroendet stärkts de senaste åren. – Jag tror att det beror på att konsumenterna förstått skillnaden mellan djuruppfödning i olika länder och att vi under osäkra tider i världen söker oss till det nära, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt kött

Oron för antibiotikaresistens hög

Även kännedomen om att svenska djuruppfödare använder mindre antibiotika än uppfödare i andra EU-länder har ökat. Undersökningen visar att oron för att antibiotikaresistenta bakterier är hög och att en restriktiv användning i djuruppfödning minskar risken.

– Vi ser en tydlig förändring kring detta, säger Elisabet Qvarford. För att ytterligare stärka det svenska köttet krävs en ökad produktion, just nu är efterfrågan större än tillgången, enligt Elisabet Qvarford.

Källa: http://omni.se/rekordstort-fortroende-for-svenskt-kott/a/w2zPd