Reportage - Stor framtidstro på gården i Vankiva

26.06.2017

Christoffer Johansson är en av KLS Ugglarps leverantörer som har stor framtidstro och satsar på sin produktion. Hans plan är att snart dubblera sin besättning. "Jag tror verkligen på det här – livsmedel från nära håll blir allt viktigare, säger Christoffer".

Vårsolen lyser över Vankiva utanför Hässleholm där Christoffer Johansson driver gården som ägs av hans far Hans Johansson. Vankiva gård har 280 mjölkkor och lika många ungdjur, men inom några år kommer besättningen att öka rejält.

– Planen är att bygga för 600 mjölkkor, säger Christoffer och pekar mot andra sidan vägen där stallet med en 150 meter lång och 36 meter bred ligghall planeras stå klar inom ett par år.

– Vårt nyaste stall är 25 år gammalt. Ska jag hålla på med det här under många år till måste det hända något och verksamheten måste effektiviseras, säger Christoffer. Han berättar vidare om hur de noga räknar på en byggnation som tillåter att mjölkpriserna går ner och hur viktigt det är att det dagliga arbetet med korna, som mjölkas tre gånger per dag, blir mer effektivt än med den nuvarande utrustningen.

Precis som många andra lantbrukare har Christoffer en stark tro på sin bransch och att en klok satsning kommer att löna sig – bland annat för att svenska livsmedel blir viktigare för många konsumenter.

 

Robert Lindroth, inköpare på KLS Ugglarps, håller med Christoffer och ser tydliga effekter av den positiva trenden.

– Fler vill ha bra mat och det märks att fler bönder vågar satsa. Många vill framåt och driver sina gårdar riktigt bra affärsmässigt i kombination med god djuromsorg, precis som Christoffer, säger Robert.

För Vankiva gård står mjölken för 75 procent av omsättningen. KLS Ugglarps är gårdens viktiga partner för slakt av cirka 80–90 djur årligen och i kalvförmedling. Runt 25 kalvar per månad ser dagens ljus på gården, vilket gör att Christoffer nästan alltid har kalvar till andra som behöver.

- Vi har ett nära samarbete med KLS Ugglarps transportör Agne Nilsson i både lämning och kalvförmedling, och det fungerar alltid bra. När mjölkpriset gick ner en period hjälpte den positiva trenden på slakt- och kalvpriser till att mildra bortfallet, berättar Christoffer.

Precis som med allt annat på gården har Christoffer, tillsammans med sitt team på fem anställda, noggranna rutiner för kalvarna. Så fort kalvarna kommer till världen får de fyra liter råmjölk, öronlappar och ett litet kalvtäcke. Sedan flyttas de till en hydda med hage där de bor tätt intill jämnåriga fram till runt 1,5 månaders ålder.

– Hyddorna införde jag för sex–sju år sedan. Luften var inte bra nog i stallet och på det här viset har vi fått såväl lägre beläggning i stallet som bättre miljö för djuren, berättar Christoffer.

Inne i mjölkkornas stall bor över 200 djur, men det är stillsamt och tyst i flocken. Ett lugnt kroppsspråk hos dem som arbetar med djuren är något Christoffer värdesätter för harmonins skull. I den platta organisationen där alla i teamet hjälps åt är ordning och reda något som värdesätts högt. En slående ren och prydlig gård utan en enda onödig pryl i sikte är resultatet, likaså bra förutsättningar för att hålla högsta standard på hygienen.

– Det enda som krävs är att man gör sig av med grejer som inte används och att alla ställer tillbaka saker på sin plats. Med var sak på sin plats blir det
mindre spilltid och mer tid till djuren, som är det viktigaste i arbetet, avslutar Christoffer.

 

Text och foto: Madeleine Von Koch