11.09.2018

Hos vår leverantörsgård i Sofielund i Röstånga tar Kurth och Kerstin Johansson emot cirka 40 pallar frukt och grönt från ett livsmedelslager i Helsingborg per vecka. Detta mals sedan ner och blir till näringsrikt foder till djuren.

Enligt Kerstin och Kurth är det viktigt att försöka tänka utanför ramarna och försöka hitta lösningar istället för att se problem när det kommer till djurproduktion. Därför blev detta i tider med torka och foderbrist en utmärkt lösning för alla parter. Enligt paret Johansson har djuren dessutom fått mer energi och det syns att de mår väldigt bra, vilket är glädjande!

- Det känns riktigt bra att kunna ta vara på restavfallet. Produkter som annars bara hade slängts på grund av kort hållbarhet eller någon mindre fraktskada kan vi nu återanvända, då de oftast är fullt ätbara både för oss människor och för djuren i stallarna. Syftet med detta projekt är att vi ska minska matsvinnet och på sikt bidra till en mer hållbar livsmedelskedja. Förhoppningsvis kan detta även inspirera till fler samarbeten mellan livsmedelsbutiker och gårdar, så att cirkeln sluts på fler ställen i landet, avslutar Kurth med ett stort leende.