21.03.2018

Här kommer en efterlängtad nyhet: Nu kan alla våra lammleverantörer få slaktdata direkt in i Elitlamm!

Elitlamm är ett fårdataprogram där du bland annat kan följa lammens viktutveckling och göra slaktprognoser för att skicka lammen till slakt vid rätt tid. Vi har under vintern arbetat fram en lösning tillsammans med Elitlamm som innebär att det nu finns en direktkoppling mellan KLS Ugglarps och Elitlamm. I programmet hittar du sidan Slaktresultat från KLSU under menyn Slakt. Elitlamm kopplar ihop din besättning med slakteriet med hjälp av ditt leverantörsnummer hos oss. Varje gång du har slaktat finns komplett slaktdata, inklusive pris, tillgänglig att hämta i Elitlamm på onsdagen efter slaktveckan. Vi hoppas att det sporrar dig att följa upp och förbättra din produktion kontinuerligt, med målet att producera så bra slaktlamm som möjligt.