Stor miljönytta när gödsel blir till drivmedel hos Alvesta Biogas

Tillsammans med elva andra lantbrukare i området har Joakim Granefelt varit med och byggt upp Alvesta Biogas som producerar biogas och biogasgödsel. 

- Biogas är det fordonsbränsle som ger lägst utsläpp koldioxid, partiklar och kväveoxid. Koldioxidutsläppen per energienhet reduceras med cirka 90 % jämfört med bensin och diesel om biogasen produceras av jordbruksgrödor, berättar Joakim. 

Vidare förklarar han att om biogasen dessutom utvinns ur gödsel vilken den gör på Alvesta Biogas ger det dubbel effekt eftersom både utsläppen av metan och fossil koldioxid minskar, och då reduceras utsläppen med hela 180 % per energienhet. 

- Gödseln från tre kor kan alltså under ett år generera biogas för ett helt års bilkörning för en bil. Det är fantastiska djur det där, avslutar Joakim med stolthet i rösten.