Stora CO2-besparingar under 2017

07.02.2018

Genom att vi på KLS Ugglarps och Chark-Produkter använder klimatsmarta returlådor och returhelpallar har vi gjort stora besparingar av CO2.


• Under 2017 sparade KLS Ugglarps in 982 ton CO2.  Det motsvarar utsläppen från 123 000 mil med lastbil.

• Chark-Produkter gjorde en besparing på 125 ton CO2 under föregående år. Det motsvarar utsläppen från 16 000 mil med lastbil.