Svensk köttproduktion vinner på vegotrenden

12.09.2016

85 procent av alla aktörer inom livsmedelsbranschen upplever att det sker ett så kallat proteinskifte. Ett skifte som innebär en minskning av köttkonsumtionen till förmån för andra proteiner från både växt- och djurriket. Proteinskiftet innebär inte att konsumenterna vill sluta att äta kött, utan de vill äta bättre kött och även andra proteiner.

Jonas Tunestål tror oavsett vilka trender som går så blir kunderna mer medvetna kring frågor likt hälsa, miljö och djurvälfärd.

– Därefter gör de kloka val och väljer att köpa bra kött från våra svenska gris- och nötproducenter. Det är bra för oss och hjälper oss att utveckla KLS Ugglarps affärsidé med svenskt gris- och nötkött av högsta kvalitet. Vi vill stärka det svenska lantbruket och industrin och svenskt kött och vegetariskt kan absolut gå hand i hand, säger Jonas Tunestål, vd för KLS Ugglarps.

Läs hela ATL:s artikel här.