14.12.2017

Det har skett mycket på KLS Ugglarps under den senaste tiden. Företaget har blivit ägare till Charkprodukter i Billesholm som producerar diverse charkuterier, och förra hösten tog företaget även över Tulips charkfabrik i Malmö.

Enligt KLS Ugglarps vd Jonas Tunestål var anledningen till uppköpet av Charkprodukter i Billesholm följande:

- Vi har haft ett mångårigt samarbete med Charkprodukter och de har länge varit en trogen råvarukund till oss. Det är dessutom ett välskött bolag som med Daniel Björnson, som är vd för Charkprodukter, i spetsen har många duktiga och passionerade medarbetare, vilket är en stor tillgång för oss på KLS Ugglarps.

Vidare berättar Jonas att ett viktigt led i den övergripande företagsstrategin är att utveckla företagets förädlade sortiment och öka fokus på charkuterier.

- I Sverige har vi gott om råvara och den vill vi givetvis se till att ta tillvara på. Därför arbetar vi intensivt med att öka förädlingsgraden på våra produkter. Vi utvecklar ständigt nya koncept i nära samarbete med våra kunder och leverantörer, säger Jonas.

Vidare berättar han att övertagandet av fabriken i Malmö också var en del i företagets koncerngemensamma strategi. Han förklarar att KLS Ugglarps har som ambition att vi alla tillsammans i värdekedjan ska utveckla marknaden för svenskt kött, och att vi nu går en mycket spännande framtid till mötes. Fabriken i Malmö kommer att bli en del av Charkprodukter, vilket innebär att vi kan ta tillvara på goda synergier mellan fabrikerna. I samband med det ökade samarbetet kommer vi kunna erbjuda våra kunder och konsumenter ett bredare sortiment av svenskt kött, berättar Jonas vidare.

Daniel Björnson som nu ansvarar för både Charkprodukter i Billesholm och Malmö ser positivt på framtiden:

- Precis som Jonas nämner vill vi se till att hitta goda synergier mellan fabrikerna för att kunna utveckla vårt förädlade sortiment ytterligare. Vi ser också stora möjligheter på marknaden, framför allt inom Food Service där det finns en stor utvecklingspotential och en successivt ökande efterfrågan på svenskt kött.

Daniel berättar att man i Billesholm kommer att producera varmrökta och kallrökta korvar och pastejer som kommer att säljas både som kunders egna varumärken men också under Charkprodukters egna varumärken som till exempel Söderåskorv och Söderåspastej.

- På fabriken i Malmö kommer det bland annat att produceras skinka, helviktsprodukter och kassler samt skivade och tärnade produkter, tillägger Daniel.

Tradition och hantverk
- I Sverige finns det en lång tradition av att producera charkuterier. På KLS Ugglarps och Chark-Produkter arbetar vi ständigt för att ta tillvara på så stora delar av djuret som möjligt, säger Daniel.

Vidare konstaterar han att charkuterist är ett yrke som kräver stor yrkesskicklighet. Det är ett hantverk som i stora drag sett likadant ut under många år, tekniken och känslan är densamma även om vi idag tar hjälp av moderna maskiner. Men även om teknologin gjort sitt intåg så är hantverket och kvaliteten helt beroende av duktiga människor som är noggranna och lägger ner sin själ i produkterna som produceras.

- På Charkprodukter röks alla korvar med äkta spånrök, vilket tillsammans med de goda svenska råvarorna ger konsumenten en fantastisk smakupplevelse, avslutar Daniel.