26.10.2018

Med utgångspunkt i den stora potential som finns för svenskt lammkött tittar branschen på hur man kan göra något för att öka kvaliteten på det svenska lammköttet. Därför startades Lammlyftet, ett innovationsprojekt inom EIP-Agri, med målet att sälja betydligt mycket mer svenskt lammkött och öka lönsamheten för Sveriges lammproducenter

Projektets målsättning är att skapa en svensk standard för lammköttskvalitet och därigenom säkra kvaliteten på det svenska lammköttet. Standarden ska omfatta hela produktionskedjan och ska innehålla anvisningar för hur de i standarden ingående faktorerna ska mätas. Till standarden kopplas en manual. Manualen innehåller anvisningar för hur man på gård, vid transport och i slakteri kan arbeta för att säkra kvaliteten på lammkött.

Här kan du få mer information om Lammlyftet:
https://youtu.be/Z5Gre-8JTt0