Inom KLS Ugglarps finns det en lång tradition av att producera svenskt kvalitetskött. Redan i början av förra seklet - år 1911 försåg Torsten Larsson, grundaren till slakteriet i Dalsjöfors, bygden med svenskt kött av högsta kvalitet. Med ett stort fokus på hållbar produktion utvecklar vi unika koncept i samklang med våra kunder. Genom ett långsiktigt och nära samarbete med våra leverantörer skapar vi en lönsam, effektiv och hållbar värdekedja.

Vår verksamhet som bedrivs i Kalmar, Hörby, Dalsjöfors och i Ugglarp utanför Trelleborg omfattar gris, nötboskap och lamm. Utöver det har vi även två charkfabriker, en i Billesholm och en i Malmö. Hos oss finns allt från styckningsdetaljer till färdiglagade produkter – enbart av svenskt kött från utvalda gårdar, så klart!

Läs mer om vår verksamhet här. 

Kontakt:
E-post: info@klsugglarps.se
Växel: 0480-70 70 00
Faktureringsadress: faktura.klsugglarps@klsugglarps.se 
Org.nr: 556740-8439